Auteur: ZVV Veghel | 03-02-2020

Voetbal Inside 4

Niet te geloven 5 diehards bleken vorige week de moeite genomen te hebben voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering ( ALV). Dit is zegge en schrijve 1% van het ledenbestand van ZVV. Eigenlijk dieptreurig, maar met het niet opkomen heeft men ook alle inspraak over het te voeren beleid verloren. Een beknotte samenvatting wil ik de trouwe lezers niet ontnemen.

Het jaarverslag door de secretaris was een correcte weergave van het afgelopen jaar. De financiële handel en wandel werden duidelijk verwoord in cijfers activa en passiva. En warempel er bleek ook nog een batig saldo aanwezig en de kascommissie had hun werk volgens de regels gedaan en de begroting was ook voor volgend jaar sluitend.

De opgelegde boetes overschreden de verwachtingen en helaas de teams die hun zaakjes niet voor elkaar hebben zijn helaas de klos (geen coach, geen lijnrechter, geen aanvoerdersband, rugnummers en reserve keepersshirt). Het is geen geheim dat de arbitrage nog erg soepel met de regels omgaat.

De bestuursverkiezing was kort maar krachtig, er waren geen kandidaten voor de opvolging van de voorzitter. De aftredende voorzitter gaf aan dat werkdruk, familieomstandigheden en na enig aandringen dat zijn 2 petten hem in de weg zaten. Bestuurder en zelf speler zijn deed hem besluiten zijn functie beschikbaar te stellen. De vergadering respecteerde dat besluit, maar had geen begrip voor mensen die andere de maat nemen. Het bloemetje onderstreepte de waardering voor  Adil Kanoun.

Turgut Arslan werd voor een volgende periode herkozen. De rest van de ALV werd voorgezeten door Mark Kennis die ook al de taak van de penningmeester op interimbasis vervuld. De vraag blijft wie in wil stappen om in de 2 vacatures te voorzien. De rondvraag bracht het nodige vuurwerk. Aanleiding was een incident na een wedstrijd waarin de arbitrage werd beschuldigd van racisme, een doodzonde heden ten dage.  De afwerking door het bestuur was niet conform de regels gebeurt en derhalve blijven mensen met gekrenkte gevoelens en een flinke kater achter. Gelukkig kan na nader onderzoek toch nog het juiste besluit worden genomen.

De vraag rijst waarom in deze Inside 4 zoveel aandacht wordt besteed aan de ALV van 22 jan 2020. Het antwoord is simpel. De laatste tijd zijn er enkele dingen gebeurt door spelers, teams maar ook door het bestuur die niet de schoonheidsprijs verdienden en het aanzien van ZVV schaden. Maar dit soort dingen mogen nooit al het goede en mooie wat het zaalvoetbal in zich heeft overschaduwen. Laten we in de toekomst het positieve de boventoon doen voeren.

Werd ook nog gevoetbald?
Natuurlijk, denk aan het traditionele kersttoernooi dat erg succesvol is verlopen met veel inzet van ZVV en organisator Mark en de veldvoetbalteams uit Meijerijstad (regio Veghel). Zover ik heb gezien is mijn stiefkindje uit het verleden in goede handen.

Wat verder opviel in deze editie waren de 1e prijzen die SCMH behaalde. Afgaande op deze puike prestaties zit het wel snor met zo'n jeugd in Krikkelland.

In de reguliere competitie van ZVV zijn de laatste tijd weinig schokkende resultaten geboekt.
In de wedstrijden om de BLC (Ben Linders Cup) zijn de voorrondes inmiddels bijna achter de rug.

9 Teams uit de 1e divisie hebben zich reeds geplaatst voor de volgende ronde, uit de overige divisies zijn er nog geen echte cup-fighters opgestaan.

Zaalvoetbal Inside | 756 keer gelezen

Voetbalnieuws