Speler overschrijven

Hieronder is beschreven hoe een lid zich kan overschrijven naar een ander team. ZVV-Veghel streeft er na om zoveel mogelijk handelingen digitaal te verwerken.

Overschrijving naar een ander team

Overschrijving naar een ander team kan VOOR aanvang van het seizoen middels het invullen van het document Overschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden vanuit ons Downloadcenter. Door het digitaal insturen van dit formulier ontbreekt de handtekening van beide contactpersonen en van de speler/speelster. Er zal door de ledenadministratie bij beide contactpersonen navraag worden gedaan voor accordering met de hieraan verbonden verplichtingen aan ZVV-Veghel welke staan vermeld in het reglement. Overschrijving gedurende de competitie is in principe mogelijk tot 01 januari mits u niet tijdens het seizoen op het digitale wedstrijdformulier van het te verlaten team heeft gestaan. In alle andere gevallen beslist het bestuur over het verzoek. Leden zijn speelgerechtigd als de speler/speelster is vermeld op de digitale spelerslijst van het team

Belangrijk: Niet correct ingevulde overschrijvingsformulieren vertraagd het proces van overschrijving.

Adreswijzigingen dienen direct per e-mail (leden@zvv-veghel.nl) bij de ledenadministratie te worden doorgegeven.